تست واقع گرایی زیر را در 3 دقیقه می توانید انجام بدهید..

1- سعی میکنم بدون خیالپردازي، واقعیت امور را در نظر بگیرم.

————————————————————————————————-

توضیح تست به طور کلی: تست واقع گرایی در حقیقت توانایی اندازه گیری هماهنگی مابین واقعه ای که به طور هیجانی و احساسی احساس شده است با آنچه که واقعا اتفاق افتاده است را می سنجد.

پرسشنامه واقع گرایی که در این جا انجام شده است و به صورت تست واقع گرایی آنلاین انجام می شود، شامل 6 سوال می باشد که شما باید پاسخ مناسب برای خودتان را از بین 5 پاسخ، کاملا مخالفم، مخالفم، تا حدودی، موافقم و کاملا موافقم با توجه به اینکه کدام یک از گزینه ها برای حالات و تفکرات شما به طور کل در زندگی در حال حاضر درست تر است انتخاب کنید.

پرسشنامه واقع گرایی که در اینجا انجام گرفته است یکی از 15 زیرمقیاس های تست هوش هیجانی است که به طور جداگانه انجام شده است و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

در این تست در حقیقت میزان درکی که شما از حقیقت و واقعیت دارید سنجیده می شود، به این معنی که هر کس از دید خود واقعیت را به گونه ای می سنجد، ولی مهم این است حقیقتی که شما از لحاظ هیجانی احساس می کنید چقدر با واقعیت محض مطابقت دارد.

این واقع گرایی را می توان به یک طیف توصیف کرد که در یک طرف اختلال های روان پریشانه مانند اسکیزوفرنی قرار دارند که در لحظاتی ارتباط با واقعیت را کاملا از دست می دهند و بعد در طرف دیگر واقعیت کامل وجود دارد. افراد به طور نرمال در بین این دو نقطه قرار گرفته اند. با انجام این تست می توانید با این خصوصیت خود به طور کامل تری آشنا شوید.

در صورتی که در این جنبه از شخصیت خود به مشکل برخورده اید و یا احساس می کنید این جنبه از شما که دچار مشکل است در ارتباطات بین فردی و یا کاری شما خلل ایجاد کرده است برای حل این مشکل می توانید به یک دکتر روانشناس خوب مراجعه کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید