اعتیاد جنسی چیست؟ مفهوم اعتیاد جنسی در طول دو دهه گذشته و برای توصیف کسانی شکل گرفت که به صورت وسواسی در پی تجارب جنسی هستند و اگر نتوانند تکانه های جنسی شان را ارضاء کنند، رفتارشان مختل می شود. این مفهوم، از الگوی اعتیاد به داروهایی نظیر هروئین یا اعتیاد به الگوهای رفتاری نظیر قمار برگرفته شده است. اعتیاد در اینجا به معنی وابستگی روانشناختی، وابستگی جسمی و وجود سندرم ترک در صورت عدم دسترسی به ماده (نظیر دارو) یا ناکامی رفتار (نظیر قمار) است.


در DSM – IV اصطلاح اعتیاد جنسی به کار نرفته است و این اصطلاح به طور عمومی شناخته یا پذیرفته نشده است. با این حال گاهی افرادی مشاهده می شوند که تمام زندگی، فعالیت ها و رفتارهایشان معطوف به جستجوی رابطه جنسی است، زمان زیادی را صرف جنین رفتاری می کنند و اغلب سعی می کنند که این رفتار را متوقف کنند، ولی قادر به این کار نیستند. این پدیده از نظر درمانگران کاملا شناخته شده است.

در حقیقت در جواب به سوال اعتیاد جنسی چیست؟ می توان گفت این افراد کوشش فزاینده و مکرری به عمل می آورند که رابطه جنسی داشته باشند و اگر در این تلاش های خود موفق نشوند، دچار ناراحتی می شوند. اعتیاد جنسی مفهوم اکتشافی مفیدی است که درمانگر را برای جستجوی یک علت زمینه ای این رفتار آشکار، هشیار می سازد.

تشخیص اعتیاد جنسی

معتادین جنسی نمی توانند تکانه های جنسی خود را کنترل کنند و این تکانه ها طیف کاملی از رفتار یا تخیلات جنسی را در بر می گیرد، سرانجام نیاز به فعالیت جنسی افزایش می یابد و میل مداوم به رابطه جنسی، به صورت تنها انگیزه رفتار فرد در می آید. در سابقه شخص معمولا الگوی بلند مدتی از این رفتار وجود دارد که شخص بارها سعی کرده آن را متوقف کند، ولی موفق نشده است. هرچند ممکن است پس از چنین اعمالی، شخص دچار پشیمانی و احساس گناه شود، ولی چنین احساساتی برای جلوگیری از بروز بعدی این رفتار کافی نیستند.

بیمار ممکن است اظهار کند که در خلال دوره های پر استرس یا هنگام عصبانیت، اضطراب یا ملاک های دیگر، نیاز به برون ریزی، شدید تر می شود. بیشتراعمال شخص در این زمینه به ارگاسم منتهی می شود، هر چند رفتار جستجوی رابطه جنسی به میزان زیادی با تهییج و تحریک همراه است، حتی اگر ارگاسم هم در کار نباشد. در نهایت فعالیت جنسی با زندگی زناشویی، اجتماعی، یا حرفه ای شخص تداخل می کند و سبب تخریب عملکرد شخص در این زمینه ها می شود. علائم اعتياد جنسی در ذیل مشخص شده است.

 علائم اعتیاد جنسی چیست؟

1)     رفتار خارج از کنترل

2)      پیامدهای قانونی، طبی و بین فردی شدیدا نامطلوب رفتار جنسی

3)      تعقیب مداوم رفتار جنسی پر خطر یا رفتارهای خود تخریبی

4)      کوشش های مکرر برای متوقف کردن رفتار جنسی

5)      وسواس فکری و تخیلات جنسی به عنوان مکانیسم مدارای اولیه

6)      نیاز برای حجم فزاینده ای از فعالیت های جنسی 

7)      تغییرات خلقی شدید در ارتباط با فعالیت جنسی (افسردگی، خوشی)

8) صرف زمانی غیرعادی برای دست یابی به رابطه جنسی، شهوت انگیز بودن یا رهایی از تجربه جنسی

9)     تداخل رفتار جنسی با فعالیت اجتماعی، شغلی یا تفریحی

در صورت اشکال در رابطه جنسی می توانید به یک روانشناس خوب مراجعه کنید.

منبع: کتاب تمایلات و رفتارهای جنسی انسان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید