رویا ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد
الف) ابتدا می توانیم رویا هایی را ذکر کنیم که معنی دارند و قابل درک وکشف هستند. یعنی آنهایی که به آسانی با زندگی روحی ما قابل تطبيق هستند بدون اینکه این تطبيق ما را ناراحت کند. رویا های زیادی از این دست وجود دارد، که در آنها داستان دیده شده خود گویاست و توجه زیاد و یا حیرت مارا جلب نمی کنند. زیرا عناصر ناهماهنگ در آنها دیده نمی شود.
این حقیقت که آنها در سیستم روحی فرد تولید می شوند، بار عاطفی دارند خود دلیلی بر علیه نظریه هایی است که خواب را فعالیت وارتباط جسمی تعدادی از سلول های مغزی میداند. رؤیاهای ساده و دارای معنی شبیه حوادث روزانه هستند و عناصر واپس زده و سرخورده در آنها بندرت دیده می شود. ما معمولا ترس یا اضطرابی از دیدن آنها نداریم (گرسنه خواب غذا می بیند و تشنه خواب آب).

فهرست

 

ب) دسته دوم خوابهایی هستند که عناصر آن معنی دارند ولیکن آشفته و بهم ریخته میباشند، مثل اینکه ما نمیدانیم که مفهوم آنها در کجای زندگی روانی ما قرار دارد. مثلا برادر عزیزی از بیماری طاعون رنج می برد، و ما هیچ دلیلی برای مشاهده چنین نمایشی نداریم و از خود میپرسیم که چطور چنین چیزی ممکن است؟ یا به من چه ارتباطی دارد که فلان شخص طاعون دارد.
ج) دسته سوم خوابهایی کاملا بهم ریخته و نامفهوم هستند، با صحنه هایی ظاهر بیمعنی ، بیهوده و مغشوش. قسمت اعظمی از فعالیت خواب سازی ما چنین وضعیتی دارد و شاید همین موضوع موجب شده که تحقیقات پزشکی نورولوژی در دانشکده های پزشکی توجه اندکی به پدیده خواب بکند وحد اکثر آنرا نوعی ضعف و کاهش فعالیت فیزیولوژیک بداند. بی شک در چنین خوابهای آشفته، خیلی نادر است که جای پای ضعف و ناتوانی و استیصال روحی موجود نباشد.
تفاوت بین محتوی ظاهری خواب و محتوی پنهان آن ، مخصوص دسته دوم و سوم است که در آنها نمایش بصورت آشفته و تآتری بیمعنی بنظر می رسد. ولی در خوابهای دسته اول (بر اوردن ارزوی کودکانه ) محتوی ظاهر با محتوی باطن تطبیق می کند .

در رویاهای دسته دوم و سوم معمایی وجود دارد که فقط با تحلیل خاطرات و ضبط های ذهنی یک فرد ممکنست کلید معما و رسیدن به مفهوم پشت پرده خواب بدست آید.

برای شما جالب است که بدانید: روانشناس خوب کیست؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید