در مورد خواب در آن زمان ها انسان اولیه برای توضیح چندان نگران نمی شد. هرگاه داستان خواب را به یاد می آورد، آنرا اطلاعات الهام گونه ای می گرفت که از یک قدرت بالاتر دوستانه و یا خصمانه، خداوند یا اهریمن در خواب به او می رسند.

اما در روزگار ما در میان مردم روشنفکر تعداد اندکی هستند که ممکن است تردید دارند که رویای فرد مربوط به فعالیت دستگاه روانی خود بیننده است.

کلیه آثار فروید  که درباره رویا نوشته شده مورد تأیید روانکاوان است و تحلیل روانکاوی از رویا در دستور کار روان درمانی قرار دارد. و متخصصین رشته های مجاور روانشناسی مانند جامعه شناسی، نورولوژی و فلسفه به کتاب تعبير رویا فروید به عنوان مرجع نگاه می کنند. بعد از حدود یک قرن هنوز در مورد رویا کتابی به وسعت و سودمندی همپای آثر فروید منتشر نشده است . بطور طبیعی همه خواب می بینند و بی شک نوشته های فروید در این باب مهمترین تحقیق علمی است که تاکنون چاپ شده است.

کتابی از فروید که برخلاف انتظار او با استقبال مواجه نشد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید