در همه موارد وقتی که در همکاری با دیگران می خواهیم مساله ای را حل کنیم، به هدفی برسیم و یا تکلیفی انجام دهیم، نیاز داریم از مهارت های ارتباطی استفاده کنیم تا به تفاهم مشترک و همدلی برسیم. اما در عین حال برای اجرای طرح مشترک به شیوه ای کارآمد به مهارت های حل مساله بین فردی احتیاج داریم.

برای یک جا و زمان مناسب که در آن عامل حواس پرتی نباشد برنامه ریزی کنید. یک مساله بزرگ و مبهم را به اجزای کوچک تر و مشخص تقسیم کنید. این اجراء را به شیوه های قابل حل تعریف کنید. انواع راه حل ها ممکن را مطرح کنید، بدون اینکه درباره مزیت آنها قضاوت نمایید(به این روش بارش فکری می گویند). محاسن و معایب هر یک از این روش ها را بررسی و سپس مناسب ترین راه حل را انتخاب کنید. درباره به اجرا در آوردن راه حل و زمان ارزیابی پیشرفت کار توافق کنید.

سوالات روانشناسی خود را در منوی بالای صفحه (قسمت روانشناس خوب) می توانید مطرح کنید..

وقتی که جلسه تشکیل میدهید اثر بخشی طرح را با توجه به هدف از پیش تعیین شده آن مورد ارزیابی قرار دهید. اگر مساله حل نشد، با توجه به اطلاعاتی که درباره عدم کارایی راه حل پیدا می کنید، فرایند حل مساله را تکرار کنید. اگر حل مساله ناموفق باشد، برای اجتناب از موانع و روشن کردن حل مساله مشترک، به کسانی که مساله را با آنها حل می کنید، نشان دهید که این مساله است (نه شخص) که در شما احساس بد ایجاد می کند.

 به مسؤولیت خود در ایجاد مشکل (اگر چنین باشد) و یافتن راه حل اعتراف کنید. پیش از آنکه همه راه حل ها را از راه بارش مغزی عنوان کنید، محاسن و معایب آنها را مورد بررسی قرار ندهید. وقتی که مساله را حل کردید موفقیت را جشن بگیرید.

احتمالا این مطلب نیز برای شما جالب است: بهبود خلاقیت

مهارت حل مساله در همه زندگی فرد می تواند به او کمک کند، به همین دلیل توصیه می شود در سنین پایین این مهارت به کودکان آموزش داده شود، ما هر روزه با انواع مختلف مسایل روبه رو هستیم، کسی می تواند در مواقع بحرانی درست تصمیم بگیرد که به مهارت حل مساله مجهز باشد.

آموزش مهارت های خود بازبینی، خود نظم دهی، ارتباط و حل مساله سبب می شود که هوش هیجانی در نوجوانان و بزرگسالان رشد کند. در شرایط طبیعی، هوش هیجانی از یک مسیر رشدی قابل پیش بینی پیروی می کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید