الگوهای اشتباه زوجین:

1- الگوی والد- فرزندی:

الگوی-والد-فرزندی

این الگوی رفتاری جز شاخص ترین الگوهای اشتباه زوجین است که در روابط صمیمی قبل یا بعد از ازدواج در برخی زوج ها دیده می شود. بدین معنی که یکی از زوج ها نقش والد را در رابطه بازی می کند و زوج دیگر نقش فرزند را بر عهده می گیرد. مثلا زن و شوهری که زن، رفتار مادر وار با همسرش دارد و مثل یک کودک نقش های مختلفی چون مراقبت کردن، کنترل کردن، جهت دادن و یا حتی دلسوزی های کاملا مادرانه را در قبال شوهر انجام میدهد.

شوهر نیز درست مثل یک کودک خردسال در رابطه رفتار کرده و خودش را بطور منفعلانه ای در راستای خواسته های همسرش پیش می برد، ناخودآگاه از الگوی والد- فرزندی تبعیت می کند. خیلی وقت ها این رفتارها به قدری ناخود آگاه است که بعضی زوج ها متوجه آن نمی شوند و پس از اینکه از سوی روانشناس به آنان بازخورد داده می شود نسبت به رفتار خود و ریشه های آن حساس و متوجه می شوند.

ب) الگوی ناجی۔ قربانی:

الگوی-ناجی۔-قربانی

در این الگو یکی از زوجها بطور ناخود آگاه نقش فرد پر اشتباهی را بازی می کند که دائما در حال انجام رفتارهای آسیب رسان با پرخطر در قبال خود با خانواده است و چنین وانمود می کند که خودش قربانی شرایط بد خانوادگی در گذشته است و همسرش با قبول این توجیهات همیشه به او کمک می کند و او را نجات می دهد، اما این چرخه معیوب دائما در حال تکرار است.

نمونه این مورد، مرد معتادی است که دلایل اعتیاد خود را به گردن خانواده نامناسب خود می اندازد و به همسرش قول می دهد که اعتیادش را کنار بگذارد، همسرش نیز که نقش قربانی او را پذیرفته است همیشه آماده نجات دادن اوست، غافل از اینکه این چرخه بارها تکرار شده و اصلاحی نیز در کار نبوده است. از منظر یک روانشناس خوب این الگوهای غلط ارتباطی ریشه در نیازهای ناهشیار کودکی مرد که او را به نقش قربانی برده و نیاز ناهشیار زن به نجات دادن وی بر می گردد.

شما می توانید با مراجعه به یک مشاور قبل از ازدواج / مشاور پیش از ازدواج از الگوهای روابط خود و شریکتان اطلاع پیدا کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید