دکتر نگین همتی: دکترای تخصص روانشناسی

ایشان کاندیدای دکترای تخصصی روانشناسی از دانشگاه خوارزمی هستند، و کارشناسی ارشد و کارشناسی را نیز در رشته روانشناسی تحصیل نمودند.

سوابق کاری دکتر نگین همتی:

روانشناس و مشاور، مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف تهران

روانشناس و مشاور، مرکز مشاوره دانشگاه شاهد تهران

روانشناس و مشاور فردی، تحصیلی و شغلی، کلینیک روانشناسی شهریور، تهران

روانشناس و مشاور فردی، تحصیلی و شغلی، کلینیک روانشناسی شهریور، تسکین

دکتر نگین همتی روانشناس و مشاور فردی، تحصیلی و شغلی، مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

مدرس درس مهارت های زندگی، دانشگاه خوارزمی، تهران

مدرس کارگاه های آموزشی مداخله در مشکلات تحصیلی، مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف، تهران

مدرس کارگاه های آموزشی مداخله در مشکلات تحصیلی، مرکز مشاوره دانشگاه شاهد، تهران

سوابق تدریس و آموزش:

مدرس درس مهارت های زندگی دانشگاه خوارزمی، تهران

مدرس کارگاه آموزشی هدف گذاری و مدیریت زمان، مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف، تهران

مدرس کارگاه آموزشی برنامه ریزی: راهی برای کاهش اهمال کاری تحصیلی، مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید